Vyhláška č. 26/1979 Sb.Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-26
Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.07.1979 - 01.01.1993

26

VYHLÁŠKA

Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená plynulá zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Účinnost: 20. února 1979

Platnost: 20. února 1979

Uveřejněno v: čá 2/1979 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
o9/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
140/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
Odkazuje na
2/1979 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1979 - 01.01.1993
0. 05.03.1979 Vyhlášené znění