Vyhláška č. 156/1979 Sb.Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-156
Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 02.06.1992
Minulé znění 01.01.1980 - 01.06.1992

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky

ze dne 30. listopadu 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Účinnost: 22. prosince 1979

Platnost: 22. prosince 1979

Uveřejněno v: čá 28/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
28/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska
25/1967 Sb. Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1980 - 01.06.1992
0. 22.12.1979 Vyhlášené znění