Vyhláška č. 146/1979 Sb.Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-146
Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1980 - 01.01.1993

146

VYHLÁŠKA

Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě

ze dne 20. září 1979,

kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství

Účinnost: 19. prosince 1979

Platnost: 19. prosince 1979

Uveřejněno v: čá 27/1979 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
57/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Odkazuje na
27/1979 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1980 - 01.01.1993
0. 19.12.1979 Vyhlášené znění