Vyhláška č. 145/1979 Sb.Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-145
Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1980 - 01.01.1993

145

VYHLÁŠKA

Slovenského úřadu bezpečnosti práce

ze dne 16. listopadu 1979

o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

Účinnost: 19. prosince 1979

Platnost: 19. prosince 1979

Uveřejněno v: čá 27/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
27/1979 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1980 - 01.01.1993
0. 19.12.1979 Vyhlášené znění