Vyhláška č. 135/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-135
Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Účinnost od 17.09.1979
Aktuální znění 17.09.1979

135

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. října 1979

o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky


Výměnou nót mezi ministrem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministrem zahraničních věcí Islandské republiky byla dne 17. září 1979 v Rejkjaviku sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládami obou zemí. Dohoda vstoupila v platnost dnem výměny nót.


Český překlad obou nót se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Text nóty ministra zahraničních věcí ČSSR

Rejkjavik, 17. září 1979

Excelence,

mám čest Vás informovat, že vláda Československé socialistické republiky, vedena přáním podporovat přátelské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou v souladu s ustanoveními Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, považuje za vhodné navrhnout, aby obě vlády podporovaly rozvoj kulturní a vědecké spolupráce mezi oběma zeměmi.

Vláda Československé socialistické republiky soudí, že tohoto cíle může být dosaženo prostřednictvím:

- podpory rozvoje spolupráce a výměn v oblasti vědy, školství, osvěty, divadla, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, literatury, výtvarného umění a hudby, muzeí a ochrany kulturních památek, a to umožňováním vysílání delegací a jednotlivců činných v oblasti kultury, vědců, osvětových pracovníků, studentů a specialistů, umožňováním turné uměleckých souborů i jednotlivých umělců a pořádáním výstav, jakož i podporou překládání a vydávání krásné, vědecké a technické literatury druhé země;

- podpory spolupráce nevládních organizací za účelem umožnění činnosti, která bude sloužit cílům této dohody a lepšímu poznání kulturního a společenského života obou zemí;

- umožňování výměn mezi oběma zeměmi v oblasti sportu a turistiky.

Činnost ve výše uvedených oblastech spolupráce, jakož i finanční a organizační podmínky, budou v každém jednotlivém případě dojednány předem diplomatickou cestou nebo mezi příslušnými organizacemi.

Jestliže vláda Islandské republiky bude souhlasit s výše uvedeným, mám čest navrhnout, aby tato nóta a odpověď Vaší Excelence byly považovány za dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost datem Vaší odpovědi a zůstane v platnosti, dokud ji jedna z vlád nevypoví.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistil o své nejhlubší úctě.

Ing. B. Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí Československé socialistické republiky

Text nóty ministra zahraničních věcí Islandské republiky

Excelence, mám čest potvrdit příjem nóty Vaší Excelence z dnešního dne, která zní:

„mám čest Vás informovat, že vláda Československé socialistické republiky, vedena přáním podporovat přátelské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou v souladu s ustanoveními Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, považuje za vhodné navrhnout, aby obě vlády podporovaly rozvoj kulturní a vědecké spolupráce mezi oběma zeměmi.

Vláda Československé socialistické republiky soudí, že tohoto cíle může být dosaženo prostřednictvím:

- podpory rozvoje spolupráce a výměn v oblasti vědy, školství, osvěty, divadla, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, literatury, výtvarného umění a hudby, muzeí a ochrany kulturních památek, a to umožňováním vysílání delegací a jednotlivců činných v oblasti kultury, vědců, osvětových pracovníků, studentů a specialistů, umožňováním turné uměleckých souborů i jednotlivých umělců a pořádáním výstav, jakož i podporou překládání a vydávání krásné, vědecké a technické literatury druhé země;

- podpory spolupráce nevládních organizací za účelem umožnění činnosti, která bude sloužit cílům této dohody a lepšímu poznání kulturního a společenského života obou zemí;

- umožňování výměn mezi oběma zeměmi v oblasti sportu a turistiky.

Činnost ve výše uvedených oblastech spolupráce, jakož i finanční a organizační podmínky, budou v každém jednotlivém případě dojednány předem diplomatickou cestou nebo mezi příslušnými organizacemi.

Jestliže vláda Islandské republiky bude souhlasit s výše uvedeným, mám čest navrhnout, aby tato nóta a odpověď Vaší Excelence byly považovány za dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost datem Vaší odpovědi a zůstane v platnosti, dokud ji jedna z vlád nevypoví.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistil o své nejhlubší úctě.“

Mám čest informovat Vaši Excelenci, že vláda Islandské republiky souhlasí s výše uvedeným a souhlasí s tím, aby nóta Vaší Excelence a tato odpověď byly považovány za dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost datem této odpovědi a zůstane v platnosti, dokud je nevypoví jedna z vlád.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistil o své nejhlubší úctě.

Rejkjavik, 17. září 1979

Benedikt Gröndal v. r.

ministr zahraničních věcí Islandské republiky

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.09.1979 Aktuální znění (exportováno 21.09.2020 02:43)
0. 17.09.1979 Vyhlášené znění