Usnesení č. 127/1979 Sb.Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-127
Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Účinnost od 30.11.1979
Zrušeno k 02.10.1988
Minulé znění 30.11.1979 - 01.10.1988

127

ZÁKON

ze dne 29. října 1979

o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině

Účinnost: 30. listopadu 1979

Platnost: 30. listopadu 1979

Uveřejněno v: čá 25/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
25/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.11.1979 - 01.10.1988
0. 30.11.1979 Vyhlášené znění