Vyhláška č. 124/1979 Sb.Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-124
Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Účinnost od 12.11.1979
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 12.11.1979 - 01.01.1993

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky

ze dne 22. září 1979,

kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy

Účinnost: 12. listopadu 1979

Platnost: 12. listopadu 1979

Uveřejněno v: čá 24/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
24/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.11.1979 - 01.01.1993
0. 12.11.1979 Vyhlášené znění