Usnesení č. 114/1979 Sb.Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-114
Částka 23/1979
Platnost od 08.11.1979
Účinnost od 08.11.1979
Aktuální znění 08.11.1979

114

USNESENÍ

Federálního shromáždění

ze dne 25. října 1979

o schválení zákonného opatření Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 19. července 1979 č. 76 Sb., o zvýšení důchodů.

Indra v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
76/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.11.1979 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 13:31)
0. 08.11.1979 Vyhlášené znění