Vyhláška č. 110/1979 Sb.Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-110
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 24.09.1979
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 24.09.1979 - 01.01.1993

110

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky

ze dne 12. července 1979,

kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava

Účinnost: 24. září 1979

Platnost: 24. září 1979

Uveřejněno v: čá 22/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
22/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.09.1979 - 01.01.1993
0. 24.09.1979 Vyhlášené znění