Vyhláška č. 105/1979 Sb.Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-105
Částka 21/1979
Platnost od 31.08.1979
Účinnost od 01.10.1979
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.10.1979 - 01.01.1993

105

VYHLÁŠKA

Rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici

ze dne 26. června 1979,

kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

Účinnost: 31. srpna 1979

Platnost: 31. srpna 1979

Uveřejněno v: čá 21/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1979 - 01.01.1993
0. 31.08.1979 Vyhlášené znění