Vyhláška č. 104/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-104
Částka 21/1979
Platnost od 31.08.1979
Účinnost od 01.10.1979
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.10.1979 - 01.01.1993

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 3. srpna 1979,

o organizaci a výchově vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže,stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů

Účinnost: 31. srpna 1979

Platnost: 31. srpna 1979

Uveřejněno v: čá 21/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1979 - 01.01.1993
0. 31.08.1979 Vyhlášené znění