Oznámení č. o10/c9/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c9-o10
Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1979
Minulé znění 01.01.1978 - 31.12.1978

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 20. ledna 1978 byl ve Varšavě podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně zboží a platech na rok 1978. Protokol vstoupil na základě svého článku 7 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1978 a bude platit do 31. prosince 1978.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1978 - 31.12.1978
0. 01.01.1978 Vyhlášené znění