Oznámení č. o9/c7/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c7-o9
Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 20.12.1977
Zrušeno k 01.01.1981
Minulé znění 20.12.1977 - 31.12.1980

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 20. prosince 1977 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zásadách spolupráce na úseku námořní dopravy mezí federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem námořního loďstva Svazu sovětských socialistických republik v letech 1978-1980.

Dohoda vstupila na základě svého článku 11 v platnost dnem podpisu a bude platil do 31. prosince 1980.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.12.1977 - 31.12.1980
0. 20.12.1977 Vyhlášené znění