Oznámení č. o6/c7/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c7-o6
Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 01.02.1978
Aktuální znění 01.02.1978

Český svaz výrobních družstev

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice ze dne 6. 12. 1977, kterými se mění a doplňují směrnice ČSVD č. 42, ze dne 1. 10. 1974, o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobních družstvech (reg. v částce 4/1975 Sb.), ve znění směrnic č. 12 ze dne 12. 3. 1976 (reg. v částce 1/1977 Sb.) a č. 1 ze dne 2. 11. 1976.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. února 1978 a jsou uveřejněny pod poř. č. 5 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 1/1978.

Do směrnic lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Souvislosti

Mění
o6/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1978 Aktuální znění (exportováno 19.09.2019 19:47)
0. 01.02.1978 Vyhlášené znění