Oznámení č. o5/c7/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c7-o5
Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1978 - 11.06.1992

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 35 vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví směrnice ze dne 16. ledna 1978,. čj. E/PM-601.4-20. 12. 1977, o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků rozpočtových zdravotnických organizací.

Tyto směrnice upravují hmotnou zainteresovanost ředitelů a náměstků ředitelů okresních či krajských ústavů národního zdraví, ředitelů nemocnic s poliklinikou, ředitelů hygienických stanic, ředitelů odborných léčebných ústavů, vedoucích sester, a krajských a okresních lékárníků.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1978.

Do uvedených směrnic lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
157/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1978 - 11.06.1992
0. 01.01.1978 Vyhlášené znění