Oznámení č. o3/c5/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c5-o3
Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 01.07.1977
Aktuální znění 16.01.1992

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 28. srpna 1975, čj. E/PM-600-27.6.1975, o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků středních zdravotnických škol a domovů mládeže v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, který stanoví, že se s účinností od 1. září 1975 řídí platové poměry uvedených pracovníků ve středních zdravotnických školách a v domovech mládeže v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky výnosem ministerstva školství ze dne 29. února 1968, čj. 9000/68 VI/3, o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách v oboru působností ministerstva školství, ve znění předpisů jej doplňujících a měnících;

Do uvedených předpisů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Souvislosti

Je měněn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
o11/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Mění
o1/c33/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
9/1977 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina
33/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957
27/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM IM
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 16.01.1992 1/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 24.07.2019 07:06)
5. 01.02.1984 - 15.01.1992 o11/c7/1985 Sb.
4. 01.10.1982 - 31.01.1984 o8/c32/1982 Sb.
3. 01.09.1980 - 30.09.1982 o8/c3/1981 Sb.
2. 01.07.1979 - 31.08.1980 o8/c22/1979 Sb.
1. 01.07.1977 - 30.06.1979
0. 01.07.1977 Vyhlášené znění