Oznámení č. o9/c4/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c4-o9
Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Vyhlášené znění 24.02.1978

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 9. prosince 1977 byl v Praze podepsán Protokol č. 3 k Dohodě o výměně zboží a platbách mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik na období 1976-1980.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.02.1978 Vyhlášené znění