Oznámení č. o6/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c34-o6
Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Vyhlášené znění 29.12.1978

Ústřední ředitel Československého filmu

vydal podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s generálním ředitelem Slovenského filmu, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací, Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 30. listopadu 1978 č. 46, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a platí pro všechny organizace Československého filmu a Slovenského filmu.

Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu, Ústředí Slovenského filmu, ve všech organizacích Československého filmu a Slovenského filmu a v odborech sociálního zabezpečení krajských národních výborů a okresních národních výborů v České socialistické republice a Slovenské socialistické republice.

Souvislosti

Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.12.1978 Vyhlášené znění