Oznámení č. o22/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c34-o22
Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 29.12.1978
Aktuální znění 29.12.1978

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 1. 11. 1978 čj. VI/1-1150/1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. 12. 1974 čj. V-8191/1974-7200 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro odborné a administrativní (technickohospodářské) pracovníky v zařízeních sociálního zabezpeční (registrován v částce 5/1975 Sb.).

Výnos bude uveřejněn v částce 10/1978 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí SSR; lze do něho nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, v odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV a v odborech sociálních věci ONV.

Souvislosti

Mění
o3/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.12.1978 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 20:39)
0. 29.12.1978 Vyhlášené znění