Oznámení č. o8/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c33-o8
Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Vyhlášené znění 27.12.1978

Český báňský úřad

vydal podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Resortní seznam nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1979.

Resortní seznam je k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a všech obvodních báňských úřadů ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1978 Vyhlášené znění