Oznámení č. o2/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c33-o2
Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Vyhlášené znění 27.12.1978

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 28. září 1978 čj. 21 250/78 Va/3 o odměňování pracovníků činných při výstavě „Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR“.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1978 a je možno do něho nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky a ve Správě kulturních zařízení v Praze.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1978 Vyhlášené znění