Oznámení č. o4/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c32-o4
Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Aktuální znění 01.01.1979

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 26. září 1978 čj. 19 601/1978-03, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve znění výnosu ze dne 22. září 1977 čj. 19 423/1977-03.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a v organizacích, na něž se výnos vztahuje.

Souvislosti

Mění
o1/c32/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 Aktuální znění (exportováno 20.08.2019 01:11)
0. 12.12.1978 Vyhlášené znění