Oznámení č. o3/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c32-o3
Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Minulé znění 01.01.1979 - 31.12.1994

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, výnos ze dne 25. září 1978 čj. 19 022/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice na dráhách.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979; byl uveřejněn v č. 19 Věstníku dopravy, ročník 1978. Do Věstníku dopravy lze nahlédnout na odborech dopravy krajských národních výborů a na federálním ministerstvu dopravy.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
Odkazuje na
51/1964 Sb. Zákon o dráhách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 31.12.1994
0. 12.12.1978 Vyhlášené znění