Oznámení č. o2/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c32-o2
Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 12.12.1978
Zrušeno k 01.10.1984 (o2/c1/1985 Sb.)
Minulé znění 12.12.1978 - 30.09.1984

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic

1. výnos ze dne 4. září 1978 čj. 20 872/1978-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Nakladatelství dopravy a spojů.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ze dne 18. března 1967 čj. 11 609/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.), ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 963/1968-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1968 čj. 22 485/1968-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1968; reg. v částce 30/1968 Sb.), výnosu ministerstva dopravy ze dne 28. března 1969 čj. 32 742/1968-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 čj. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.);

2. výnos ze dne 4. září 1978 čj. 20 871/1978-03 o odměňování dělníků v organizaci Nakladatelství dopravy a spojů.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.). ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968) a výnosu ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 648/68 21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.).

Výnosy nabývají účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo dopravy, a jsou uveřejněny ve Věstníku dopravy č. 18/1978.

Souvislosti

Je měněn
o7/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c47/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c16/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
o2/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.12.1978 - 30.09.1984
0. 12.12.1978 Vyhlášené znění