Oznámení č. o15/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c32-o15
Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1990 (78/1989 Sb.)
Minulé znění 01.01.1979 - 31.12.1989

Federální ministerstvo spojů

vydalo na základě úkolu uloženého usnesením vlády ČSSR č. 288/1976 výnos čj. 16/502/22/78 ze dne 8. listopadu 1978, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu.

Změny a doplňky Poštovního řádu upravují zasílací podmínky poštovních zásilek s ohledem na automatizovaný systém třídění listovních zásilek podle poštovních směrovacích čísel.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn jako opatření č. 257 v částce 47/1978 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Souvislosti

Mění
o3/c8/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
78/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 31.12.1989
0. 12.12.1978 Vyhlášené znění