Oznámení č. o12/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c32-o12
Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Vyhlášené znění 12.12.1978

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věci a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 21. srpna 1978 č. 3/78 o poskytování svačin pracujícím v podzemí uhelných dolů.

Tímto výnosem se upravuje poskytování bezplatných svačin horníkům, kteří pracují po celou pracovní směnu nebo její převážnou část v podzemí uhelných dolů, popřípadě při jejich výstavbě.

Výnos nabyl účinnosti dnem vydání, je uveřejněn ve Zpravodaji FMPE č. 3/1978 a lze do něho nahlédnout na generálních ředitelstvích koncernů uhelného průmyslu.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 12.12.1978 Vyhlášené znění