Oznámení č. o1/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c32-o1
Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.09.1978
Aktuální znění 01.09.1978

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 31. srpna 1978 čj. 20 443/78-03, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. února 1973 čj. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1978 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 18/1978.

Souvislosti

Mění
o1/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1978 Aktuální znění (exportováno 22.07.2019 18:37)
0. 01.09.1978 Vyhlášené znění