Oznámení č. o5/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c31-o5
Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Vyhlášené znění 28.11.1978

Předseda Československé akademie věd

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice ze dne 13. září 1978 čj. 68 038-17/78 o odměňování technickohospodářských pracovníků a pracovníků dělnických povolání v nakladatelství Československé akademie věd Academia.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. října 1978 a je možno do nich nahlédnout v Úřadě presidia ČSAV nebo v nakladatelství ČSAV Academia.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.11.1978 Vyhlášené znění