Oznámení č. o4/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c31-o4
Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Minulé znění 01.09.1978 - 11.06.1992

Předseda Československé akademie věd

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice ze dne 1. srpna 1978 čj. 68 483-17/78 o odměňování pracovníků dělnických povoláni v Úřadu presidia Československé akademie věd.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1978 a je možno do nich nahlédnout v Úřadu presidia ČSAV.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1978 - 11.06.1992
0. 01.09.1978 Vyhlášené znění