Oznámení č. o15/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c31-o15
Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 28.11.1978
Aktuální znění 28.11.1978

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví, výnos ze dne 21. srpna 1978 čj. Z-5076/78-C/4, kterým se mění a doplňuje výnos č. 10/1973 Věstníku MZ SSR o odměňování přednáškové a výukové činnosti při dalším vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví (registrován v částce 17/1973 Sb.).

Výnosem se doplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) tak, že při vysokoškolské kvalifikaci pedagogického pracovníka je za jednu hodinu výukové činnosti odměna až 35 Kčs.

Výnos je uveřejněn pod č. 19/1978 Věstníku MZ SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Mění
o6/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.11.1978 Aktuální znění (exportováno 17.09.2019 23:46)
0. 28.11.1978 Vyhlášené znění