Oznámení č. o8/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c3-o8
Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 31.01.1978
Aktuální znění 31.01.1978

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 22 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky výnos ze dne 27. ledna 1978 čj. PO-114/3-1978 o hodnostech pracovníků požární ochrany. Tímto výnosem se zrušuje výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 1. srpna 1974 čj. PO-104/3-1974 (č. 7/1974 Ú. v. SSR) o hodnostech a funkcích pracovníků požární ochrany (reg. v částce 16/1974 Sb.).

Výnos o hodnostech pracovníků požární ochrany se vztahuje na pracovníky požární ochrany ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, inspekcí požární ochrany národních výborů, příslušníky veřejných požárních útvarů a příslušníky závodních požárních útvarů.

Výnos bude publikován v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky.

Souvislosti

Mění
o6/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.01.1978 Aktuální znění (exportováno 23.08.2019 18:08)
0. 31.01.1978 Vyhlášené znění