Oznámení č. o6/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c3-o6
Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.2001 (464/2000 Sb.)
Minulé znění 01.07.1978 - 31.12.2000

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytoven (čj. HEM-322.3-10.10.77 ze dne 3. ledna 1978).

Směrnice stanoví základní hygienické požadavky na výstavbu, vybavení a provoz různých druhů ubytoven podle účelu ubytování, podle délky, po kterou v nich mají být osoby ubytovány a podle zaměření ubytovaných a jejich potřeb.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1978.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 47. svazek 40/1978, a lze je koupit v prodejně n. p. Kniha v Praze 2-Nové Město, Lípová 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
464/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1978 - 31.12.2000
0. 31.01.1978 Vyhlášené znění