Oznámení č. o1/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c3-o1
Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 21.12.1990 (538/1990 Sb.)
Minulé znění 01.01.1978 - 20.12.1990

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos o odměňování vybraného okruhu technickohospodářských pracovníků řídících letový provoz v organizaci Řízení letového provozu ČSSR v působnosti federálního ministerstva dopravy čj. 21 958/1977-03 ze dne 22. 12. 1977.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví a odbor práce a mezd) a v organizací Řízení letového provozu ČSSR.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
538/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1978 - 20.12.1990
0. 01.01.1978 Vyhlášené znění