Oznámení č. o9/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c28-o9
Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Vyhlášené znění 26.10.1978

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), dne 31. srpna 1978 pod čj. 25 282/78-200 výnos o učebních plánech pro základní školy, pro základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, pro zvláštní školy a pomocné školy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1978. Je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1978, sešit 9, do kterého lze nahlédnout ve všech školách, a v odborech školství ONV a KNV.

Souvislosti

Odkazuje na
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 26.10.1978 Vyhlášené znění