Oznámení č. o8/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c28-o8
Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Vyhlášené znění 26.10.1978

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českými výbory Odborového svazu pracovníků školství a vědy a Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 15. srpna 1978 čj. 24 300/78-42, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele vysokých škol ze dne 30. 9. 1971 čj. 25 000/71-132.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1978 a lze do něho nahlédnout na ministerstvu školství ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 26.10.1978 Vyhlášené znění