Oznámení č. o7/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c28-o7
Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Účinnost od 01.09.1978
Aktuální znění 01.09.1978

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 508 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) dne 9. srpna 1978 pod čj. 23 277/78-403 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva školství České socialistické republiky o školním stravování, uveřejněné pod čj. 23 687/75-403 ze dne 1. září 1975 ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1975, str. 145 a oznámené v částce 26/1975 Sbírky zákonů ČSSR.

Směrnice mění a doplňují zejména některé výživové a finanční normy a spotřební normy ve školních a internátních jídelnách a způsob placení příspěvku na stravování.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1978; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1978, sešit 9, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Souvislosti

Mění
o9/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1978 Aktuální znění (exportováno 17.09.2019 07:20)
0. 01.09.1978 Vyhlášené znění