Oznámení č. o16/c24/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c24-o16
Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Vyhlášené znění 15.09.1978

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 19. května 1978 byl v Ulán Bátaru podepsán Protokol o změně výše koeficientu pro přepočet částek neobchodních platů na převoditelné ruble. Protokol na základě svého článku III vstoupil v platnost dnem 1. července 1978.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 15.09.1978 Vyhlášené znění