Oznámení č. o9/c22/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c22-o9
Částka 22/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.07.1978
Aktuální znění 01.01.1985

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo:

1. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu dne 19. června 1978 výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. června 1976 č. 12/1976 Věstníku MO ČSR o určování pracovní doby pracovníků silniční motorové dopravy v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti:

a) v organizacích, ve kterých již před tímto dnem nabyl účinnosti výnos č. 12/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. července 1978;

b) v ostatních organizacích dnem, kterým bude zavedena soustava odměňování podle usnesení vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193 o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích, na základě rozhodnutí ministerstva obchodu ČSR, u obchodních organizací řízených národními výbory příslušného krajského národního výboru.

Výnos byl uveřejněn po poř. č. 5 v částce 4/1978 Věstníku MO ČSR;

Souvislosti

Je měněn
o7/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1985 o7/c22/1984 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 18:45)
1. 01.07.1978 - 31.12.1984
0. 01.07.1978 Vyhlášené znění