Oznámení č. o2/c22/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c22-o2
Částka 22/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.02.1978
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.02.1978 - 15.01.1992

Federální ministerstvo spojů

vydalo Směrnice ze dne 30. ledna 1978 čj. 4413/53-1978 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v odvětví spojů.

Směrnice se vydávají k provedení zásad pro osobní ohodnocení dělníků vydaných opatřením federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 5. 1973 čj. II/3-1970/73-7220. Ke směrnicím jsou připojena vzorová kritéria hodnocení dělníků.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. února 1978. Lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu spojů, Ústředním ředitelství spojů Praha a Ústředním ředitelství spojů Bratislava.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1978 - 15.01.1992
0. 01.02.1978 Vyhlášené znění