Oznámení č. o4/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c21-o4
Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.06.1978
Aktuální znění 01.02.1983

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ČSLA

1. výnos čj. 7771-81/5. odd.-1978 ze dne 18. května 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13 000-81/5-1974 ze dne 23. dubna 1974 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků, registrovaný v částce 26/1975 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1978.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany;

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 23. prosince 1982 čj. 1200-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. května 1978 čj. 7771-81/5. odd.-1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. dubna 1974 čj. 13 000-81/5-1974 o, odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků (reg. v částce 21/1978 Sb.).

2. výnos čj. 7772-81/5. odd-1978 ze dne 18. května 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13 001-81/5-1974 ze dne 23. dubna 1974, o odměňování technickohospodářských pracovníku v trustu podniků Vojenských lesů a statků, registrovaný v částce 26/1975 Sb.

Výnos nabyl účinností dnem 1. června 1978.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 23. prosince 1982 čj. 7201-FS/5-1982, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. května 1978 čj. 7772-81/ 5. odd.-1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. dubna 1974 čj. 13 001-81/5-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků (reg. v částce 21/1978 Sb.).

Souvislosti

Je měněn
o4/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.02.1983 o4/c14/1983 Sb. Aktuální znění (exportováno 15.09.2019 16:51)
1. 01.06.1978 - 31.01.1983
0. 01.06.1978 Vyhlášené znění