Oznámení č. o7/c20/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c20-o7
Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Vyhlášené znění 28.08.1978

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavní hygienik Slovenské socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 14. února 1978 čj. Z-1629/3978-B/3-06 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Tento výnos stanoví hygienické požadavky na pracovní prostředí na stavbách a v Jejich částech, určených pro průmysl, skladování, zemědělství s výrobou nebo provozem obdobným průmyslovému a pro výkon služeb majících charakter výrobního provozu.

Zrušují se směrnice čj. 5/1958 Hygienických předpisů (sv. 3) o hygienických požadavcích na výstavbu průmyslových podniků (oznámené v částce 106/1958 Ú. v.) a směrnice čj. 20/1959 Hygienických předpisů (sv. 16) o hygienických podmínkách pro provoz a udržování průmyslových podniků (oznámené v částce 35/1959 Ú. v.).

Výnos je uveřejněn pod čj. 7/1978 Věstníku MZd SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.08.1978 Vyhlášené znění