Oznámení č. o5/c2/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c2-o5
Částka 2/1978
Platnost od 27.01.1978
Vyhlášené znění 27.01.1978

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo úplné znění základních podmínek dodávky pro vývoz potravin a zemědělských výrobků vydané podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964 ve znění změn a doplňků provedených výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 32/1977 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky pro vývoz potravin a zemědělských výrobků.

Úplné znění uvedených základních podmínek dodávky bylo publikováno výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 33/1977 Věstníku FMZO a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ostatních ústředních orgánech státní správy, jakož i v právních odděleních organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti.

Souvislosti

Odkazuje na
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.01.1978 Vyhlášené znění