Oznámení č. o5/c17/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c17-o5
Částka 17/1978
Platnost od 04.07.1978
Účinnost od 04.07.1978
Aktuální znění 14.08.1992

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavní hygienik Slovenské socialistické republiky

podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, vydal k provedení § 25 odst. 1 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, výnos ze dne 15. listopadu 1977 čj. Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požadavcích na cizorodé látky v poživatinách.

Ustanovení tohoto výnosu se vztahují na cizorodé látky v poživatinách včetně dietetických poživatin, potravinářských surovin, polotovarů, polovýrobků a hotových pokrmů, a to i dovážených ze zahraničí. Nevztahují se na cizorodé látky v pitné vodě a v přírodních minerálních vodách. Přílohy 1 až 3 předmětného výnosu obsahují seznam poživatin a nejvyšší přípustné množství cizorodých látek, které tyto mohou obsahovat.

Výnos je uveřejněn pod č. 35/1977 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu úpravu z 30. decembra 1983 č. Z-5173/1983-B/2-08, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č. Z-6342/1977 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v požívatinách registrovaná v čiastke 17/1978 Zb., uverejnená pod č. 35/1977 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky. Úprava nadobudne účinnosť 1. januárom 1986. Uverejnená bude vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu úpravu z 12. mája 1986 č.: Z-3742/1986-B/2-O8, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č. Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v požívatinách. Úprava nadobudne účinnosť 1. septembrom 1986, bude uverejnená pod číslom 7/1986 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 305/1992 Zb., ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu výnos z 26. júna 1992 číslo Z-1874/92-HE/08, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č.: Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách, reg. v čiastke 17/1978 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika SSR z 30. decembra 1983 č.: Z-5173/1983-B/2-08, reg. v čiastke 11/1985 Zb. a úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika SSR z 12. mája 1986 č.: Z-3742/1986-B/2-08, reg. v čiastke 16/1986 Zb. Predmetným výnosom sa sprístupňujú hygienické požiadavky na dovážaný poľnohospodársky a potravinársky tovar. Uverejnený je pod č. 6/1992 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR, účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia. Do výnosu možno nazrieť na okresných alebo obvodných úradoch a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Souvislosti

Je měněn
409/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
o8/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
45/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 14.08.1992 409/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.09.2019 05:47)
3. 01.09.1986 - 13.08.1992 o8/c16/1986 Sb.
2. 01.01.1986 - 31.08.1986 o9/c11/1985 Sb.
1. 04.07.1978 - 31.12.1985
0. 04.07.1978 Vyhlášené znění