Oznámení č. o3/c17/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c17-o3
Částka 17/1978
Platnost od 04.07.1978
Vyhlášené znění 04.07.1978

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos č. 1/1978 ze dne 3. února 1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků závodu Musicexport, Praha, oborového podniku Československé hudební nástroje, Hradec Králové.

Výnos nabyl účinností dnem 1. dubna 1978, byl registrován ve Zpravodaji ministerstva průmyslu ČSR částka 3-4/3-4/1978 ze dne 5. května 1978 a lze do něho nahlédnout v odboru mezd a pracovních sil ministerstva průmyslu ČSR a na generálním ředitelství oborového podniku Československé hudební nástroje v Hradci Králové.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.07.1978 Vyhlášené znění