Oznámení č. o5/c16/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c16-o5
Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Aktuální znění 01.07.1978

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí a financí České socialistické republiky a s Českou odborovou radou, Českým ústředním výborem Československého červeného kříže a s ostatními zúčastněnými orgány podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice č. 30/1977 Věst. MZ ČSR (čj. LP/3-271-12.5.1977), jimiž se mění směrnice č. 25/1968 Věst. MZ o dárcovství krve (reg. v částce 42/1968 Sb.), ve znění směrnic č. 24/1973 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 2/1974 Sb.).

Směrnice nově upravují výši příspěvku na přesnídávku u dárců krve.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 7. 1978 a jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČSR v částce 13-16/1977; je možno do nich nahlédnout na národních výborech a v ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Mění
o5/c42/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1978 Aktuální znění (exportováno 22.08.2019 09:45)
0. 29.06.1978 Vyhlášené znění