Oznámení č. o2/c12/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c12-o2
Částka 12/1978
Platnost od 29.05.1978
Vyhlášené znění 29.05.1978

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a ústředního výboru Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu (§ 272 odst. 2 zákoníku práce) výnos č. 2/1978, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci a používání exotermických směsí.

V příloze tohoto výnosu je uveden seznam druhů exotermických směsí schválených pro používání ve slévárnách a ocelárnách.

Text výnosu federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1978 je uveřejněn ve Věstníku FMVS č. 3/1978 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ a v ostatních organizacích přímo podřízených tomuto ministerstvu.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.05.1978 Vyhlášené znění