Oznámení č. o9/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c11-o9
Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.04.1984 (o6/c15/1984 Sb.)
Minulé znění 01.07.1978 - 31.03.1984

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 172 odst. 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 50 písm. e) zákona SNR č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ústředními orgány SSR, se Slovenskou odborovou radou a po projednání se Svazem družstevních rolníků SSR na úseku sociální péče výnos ze dne 10. 5. 1978 čj. IV-3924/1978 o ústavní sociální péči.

Výnos v návaznosti na základní právní předpisy (zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon SNR č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů SSR v sociálním zabezpečení, a vyhlášku MPSV SSR č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon SNR o působnosti orgánů SSR v sociálním zabezpečení) podrobněji vymezuje působnost orgánů sociálních věcí národních výborů a jejich příslušných zařízení při poskytování ústavní péče.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. července 1978. Bude uveřejněn v částce 6/1978 publikace „Spravodajca Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR“, lze do něho nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, v odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV a Národního výboru hl. města SSR Bratislavy a v odborech sociálních věcí ONV.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o6/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
134/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
132/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1978 - 31.03.1984
0. 22.05.1978 Vyhlášené znění