Oznámení č. o15/c11/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c11-o15
Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 15.02.1978
Vyhlášené znění 15.02.1978

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 28. června 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému „Vypracování nových efektivních metod přeměn sluneční, chemické, větrné a geotermální energie na elektrickou, tepelnou a mechanickou a na tomto základě vývoj ekonomických zařízení“.

Dohoda vstoupila na základě svého článku21 v platnost dnem 15. února 1978.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.02.1978 Aktuální znění (exportováno 15.10.2019 03:56)
0. 15.02.1978 Vyhlášené znění