Oznámení č. o12/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c11-o12
Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Vyhlášené znění 22.05.1978

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo opatření ze dne 15. února 1978 čj. VVS/1-129/1978, kterým se podle § 10 zákona Slovenské národní rady č. 130/1970 Sb., o územním členění Slovenské socialistické republiky, vyhlašují změny území obcí a změny názvů obcí provedené v Slovenské socialistické republice v době od všeobecných voleb v roce 1976 do 31. prosince 1977.

Opatření bude uveřejněno v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky; lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky.

Souvislosti

Odkazuje na
130/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 22.05.1978 Vyhlášené znění