Oznámení č. o1/c1/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c1-o1
Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1978 - 31.12.1992

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky na základě § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, vydalo výnos ze dne 28. prosince 1977 čj. VI/1-27 067/77 o posuzování hospodářského zabezpečení poskytovaného studujícím při cyklickém studiu na středních školách pro pracující u daně ze mzdy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1978; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něho nahlédnout u všech finančních správ.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1978 - 31.12.1992
0. 01.01.1978 Vyhlášené znění